ecliptic

دسته بندی برچسب ها با عنوان "کتاب تخصصی" در اکلیپتیک

کتاب Bishop – Pattern Recognition And Machine Learning

Pattern Recognition And Machine Learning یکی از کتب آموزشی و منابع دانشگاهی برای شناسایی الگو در تصاویر ماهواره ای و تصاویر هوایی است؛ که در آن به خوبی انواع الگوریتم های پایه یادگیری ماشین به خوبی توضیح داده شده است. این کتاب که توسط پروفسور کریستوفر بی شاپ نوشته شده ...