ecliptic

دسته بندی برچسب ها با عنوان "کارتوگرافی" در اکلیپتیک

دانلود تصاویر ماهواره ای لندست (Land Sat) در usgs.gov

لندْسَت (به انگلیسی: Landsat) ماهواره سنجش از دور زمینی توسط کمپانی ماهواره مشاهدات زمینی آمریکا طراحی و ساخته شده است. لندست نام یکسری از ماهواره‌هایی است که برای جمع‌آوری اطلاعات از منابع زمینی در یک چهارچوب منظم و سیستماتیک طراحی شده است. از اطلاعات این ماهواره می‌توان در تعیین کاربری اراضی، اکتشافات زمین‌شناسی/ کانی شناسی، مدیریت جنگلداری و کشاورزی و کارتوگرافی استفاده نمود. [wpfmb type='success' ...

دانلود نقشه های توپوگرافی 1:250000 ایران به صورت JPG

دانشگاه ایالتی تگزاز دارای یکی از قدرمند ترین دیتابیس های جهان مملوء از انواع و اقسام مقشه های جهان است . در این دیتابیس نیز نقشه های 1:250000 ایران به صورت منطقه ای (زون) قرار داده شده و شما میتوانید با کلیک بر روی هر نقطه ی درخواستی نقشه ی ...

مفهوم کارتوگرافی و تعاریفی از آن

بشر در دنیایی زندگی می کند که اطرافش را پدیده ها و اشیاء گوناگون فرا گرفته است . او باید به منظور بهتر زیستن و ارضای حس کنجکاوی به مشاهده آنها پرداخته و برای شناختشان آنها را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد . بعضی از این اشیاء آنقدر کوچک ...