ecliptic

دسته بندی برچسب ها با عنوان "نجوم ژئودزی" در اکلیپتیک

اصطلاحات نجوم و نجوم ژئودزی بخش اول

  صفحه اکلپتیک ( Ecleptic): صفحه مسیر حرکت زمین به دور خورشید و به شکل بیضی که  کره سماوی را در مقطعی قطع می کند که بدان صفحه اکلپتیک گویند . آزیموت ستاره : زاویه بین صفحه نصف النهار محل و صفحه قائم گذرنده بر ستاره که در روی صفحه افق سماوی محل اندازه ...