ecliptic

دسته بندی برچسب ها با عنوان "سنجش از دور" در اکلیپتیک

کتاب Digital analysis of remotely sensed imagery

Digital analysis of remotely sensed imagery یا آنالیز دیجیتال تصاویر سنجش از دوری به زبانی آسان  و با حداقل واژگان فنی ، نوشته شده است،  این کتاب پوشش کاملی از کل فرآیند تجزیه و تحلیل داده های از راه دور را به منظور تولید بازنمایی دقیق در سرفصل های موضوعی ...

سطوح پردازش دیتا در سنجش از دور

مقدمه سطوح پردازش دیتا در سنجش از دور انرژی الکترومغناطیسی)رفلکتانس، رادیانس (از سمت اشیا رسیده به سنجنده ها همیشه دارای اعوجاج و نویز خارجی و دستگاهی سنجنده ها هستند که در مقادیر DN  تصاویر ذخیره می شوند، که بیشتر آن ها شامل اثرات لایه های مختلف اتمسفر و غیره بر روی ...

کتاب Bishop – Pattern Recognition And Machine Learning

Pattern Recognition And Machine Learning یکی از کتب آموزشی و منابع دانشگاهی برای شناسایی الگو در تصاویر ماهواره ای و تصاویر هوایی است؛ که در آن به خوبی انواع الگوریتم های پایه یادگیری ماشین به خوبی توضیح داده شده است. این کتاب که توسط پروفسور کریستوفر بی شاپ نوشته شده ...

تصحیح اتمسفری

تصحیح اتمسفری میان سنسور ماهواره و شئ اتمسفر وجود دارد که بزرگ ترین ایجاد کننده ی خطای رادیومتریک است که به آن خطای اتمسفری می گویند و تصحیح آن تصحیح اتمسفری است. . اتمسفر با دو عمل جذب و پراکنش، بر امواج الکترومغناطیسی تابشی به جسم و بازتابی از جسم اثر خود را می ...

خطای رادیومتریک و تصحیح خطای رادیومتریک

خطای رادیومتریک [1] خطای رادیومتریک به مجموعه ی خطاهایی گفته می شود که در اثر عدم همخوانی مقدار انرژی الکترومغناطیس منتشر شده یا منعکس شده از یک شئ بر روی سنسور با مقدار انرژی منتشر شده یا منعکس شده از همان شئ، به وجود می آیند. این خطاها باعث تغییر میزان واقعی ...

قسمت اول: بارگذاری تصاویر ماهواره ای در نرم افزار ENVI

نرم افزار ENVI [caption id="attachment_1165" align="aligncenter" width="471"] لوگوی نرم افزار ENVI[/caption] ENVI یکی از نرم افزار های کار با داده های ماهواره ای بسیار پیشرفته می باشد که بر پایه زبان IDL بنا نهاده شده است. این نرم افزار دارای ابزار ها و توابع بسیار زیادی جهت   اکتشاف، آماده سازی، تجزیه و ...