ecliptic

دسته بندی برچسب ها با عنوان "دانلود تصاویر ماهواره ای" در اکلیپتیک

دانلود تصاویر ماهواره ای از Earth Explorer برای تحلیل و پردازش در سنجش از دور

Earth Explorer بخشی از سیاست شفاف سازی اطلاعات و دسترسی عموم به داده های علمی[1] است (congress,1992) که توسط سازمان زمین شناسی آمریکا با همکاری سازمان ناسا و سایر سازمان های علمی جهانی  به دستور کنگره ملی ایالات متحده دایر و ساخته شده است و این امکان را به تمام ...