ecliptic

دسته بندی برچسب ها با عنوان "جی پی اس" در اکلیپتیک

سیستم تعیین موقعیت جهانی ( GPS)

برای اولین بار ارتش ایالات متحده ی آمریکا از این سیستم برای مقاصد نظامی و اکثرا برای هدایت سرباز ها و جاسوسان در میادین جنگ و خاک دشمن و نیز برای هدایت موشک های بالستیک قاره پیما مورد استفاده قرار میداد اما بعد  ها با تصویب کنگره ی ملی آمریکا بخشی ...