ecliptic

دسته بندی برچسب ها با عنوان "جستجوی حیات" در اکلیپتیک

اعزام ربات‌های کاوشگر ناسا به قطب جنوب

یافتن حیات در جایی غیر از کره زمین، از آرزوهای دیرین بشر بوده است، اما حالا دانشمندان سازمان فضایی آمریکا، ناسا، در حال تلاش برای یافتن نشانه‌های آن در کره زمین هستند. آنهم در قطب جنوب. به گزارش ساینس تایمز، محققان ناسا فکر می‌کنند ممکن است گشودن رازهای مخفی در برف‌های ...