ecliptic

دسته بندی برچسب ها با عنوان "تصاویر ماهواره ای" در اکلیپتیک

قسمت اول: بارگذاری تصاویر ماهواره ای در نرم افزار ENVI

نرم افزار ENVI [caption id="attachment_1165" align="aligncenter" width="471"] لوگوی نرم افزار ENVI[/caption] ENVI یکی از نرم افزار های کار با داده های ماهواره ای بسیار پیشرفته می باشد که بر پایه زبان IDL بنا نهاده شده است. این نرم افزار دارای ابزار ها و توابع بسیار زیادی جهت   اکتشاف، آماده سازی، تجزیه و ...