ecliptic

دسته بندی برچسب ها با عنوان "الگوریتم" در اکلیپتیک

طراحی الگوریتم ، شبه کد و فلوچارت (قسمت آخر)

در قسمت قبل طراحی فلوچارت مبانی اولیه آن توضیح داده شد در این قسمت مابقی به صورت کامل توضیح داده می شود. علایم فلوچارت: تاخیر: شکل تاخیر نشان دهنده یک مدت انتظار که در آن هیچ فعالیت انجام شده است. این شکل در اغلب فلوچارت ها مهم است. مثلا اگر بخواهید باید در ...

طراحی الگوریتم ، شبه کد و فلوچارت (قسمت دوم)

در قسمت قبل طراحی الگوریتم ، شبه کد توضیح داده شد در این قسمت فلوچارت همراه با علایم توضیح داده می شود. فلوچارت فلوچارت بیان تصویری یک الگوریتم است . یک فلوچارت به صورت علائم هندسی قابل فهم الگوریتم را برای کاربران و استفاده کنندگان شرح و بیان می کند. هر فلوچارت ...

طراحی الگوریتم ، شبه کد و فلوچارت(قسمت اول)

در این سری آموزشی طراحی الگوریتم شبه کد و فلوچارت به صورت شیوا، آسان و روان به خوبی توسط مثال و شکل توضیح داده می شود پس با ما همراه باشید: الگوریتم همه ی کار هایی که یک انسان عاقل انجام می دهد بر روی اصول و قواعد خاص خود فرد است ...