ecliptic

نرم افزار

شما در اینجا می توانید نرم افزار های مناسب دوربین خود و سایر نرم افزار های مهندسی ژئوماتیک و سنجش از دور را خریداری و دانلود نمایید. این نرم افزار ها عمدتا به صورت مجموعه اند پس با یک خرید شما می توانید دارای چند نرم افزار شوید.

لازم به ذکر است که تمامی  فایل ها حاوی نکات نصب و راهنما هستند و نیز توجه کنید که حتما سخت افزار خود را با مشخصات نرم افزار تطبیق داده سپس اقدام به خرید نمایید.

همچنین صفحه های سیاست اکلیپتیک و راهنمای وبسایت را کاملا بخوانید.

 

نمایش یک نتیجه