ecliptic

دسته بندی موضوعات با عنوان "نقشه برداری" در اکلیپتیک

تاریخچه ی هیدروگرافی

مقدمه هیدروگرافی(Hydrography) از واژه ی یونانی هیدرو (آب یا سیال)و گرافی (ترسیم)تشکیل شده است و شاخه ای از علم ژئودزی میباشد که با مشاهده و مطالعه  به بررسی مشخصات فیزیکی آب ...

فیلم: عملکرد دستگاه حفرتونل TBM

  میدانیم که حفر تونل به سه روش : انفجاری ، دستی و تراشندگی ماشینی انجام میشود در این بین روش دستی یکی از قدیمی ترین روش های حفر که توسط کارگران ...

سیستم تعیین موقعیت جهانی ( GPS)

برای اولین بار ارتش ایالات متحده ی آمریکا از این سیستم برای مقاصد نظامی و اکثرا برای هدایت سرباز ها و جاسوسان در میادین جنگ و خاک دشمن و نیز ...