ecliptic

نمودار یا منحنی رفتار طیفی

منحنی رفتار طیفی

به نموداری که محور افقی آن طول موج و محور عمودی آن انعکاس بازتابی جسم است؛  گفته می شود.  در واقع مقدار انرژی که به سنجنده  می رسد بستگی زیادی به چگونگی تعامل انرژی و جسم دارد. این مقدار برای مواد مختلف و هر جسمی، مقداری متفاوت را داراست.  به زبانی دیگر منحنی رفتار طیفی تغییرات امیتانس(چگالی شار تابشی خروجی) یا رفلکتانس(بازتابش) یک جسم است که توسط سنجنده ثبت می شود. نمودار طیف جذبی نیز بر عکس نمودار رفلکتانس است که طول موج های جذب شده توسط ماده را نشان می دهد.

این مقادیر در آزمایشگاه های طیف سنجی سنجش از دور برای تمامی مواد، بدست می آیند.

برای مطالعه ی بیشتر به کتاب Quantitative remote sensing of land surface مراجعه نمایید.

تصاویر:

منحني رفتار طيفي

منحني رفتار طيفي براي آب رودخانه، دریاچه، خاک نمناک، گياهان، و خاک خشک

منحني رفتار طيفي

منحني رفتار طيفي براي چهار نوع برگ با رنگ هاي مختلف ولي جنس یکسان

واژه های انگلیسی

Spectral signature = نمودار رفتار طیفی

Reflectance= بازتابش

Emittance= چگالی شار تابشی خروجی

:اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *