ecliptic

راه سازی و ماشین ها :ماشین گریدر

از ماشین گریدر براي پخش خاك، تنظیم سطح راه، شیب دادن به سطح راه، ایجاد و تنظیم شانه هاي راه، اجراي v کارهاي عمومی ساختمانی نظیر کانال سازي اعم از مقطع یا ذوزنقه، مخلوط کردن انواع خاك با دانه بندي هاي مختلف، رد میکس، پخش آسفالت و برف روبی استفاده می شود. دقت در انجام عملیات با گریدر می تواند تاثیر قابل توجهی در هزینه عملیات خاکی پروژه هاي مربوط داشته باشد.

گریدر (3)

موارد استفاده از گریدر

1. حمل مواد به کنار جاده
گریدر قادر است مواد خاکی را به کنار مسیر حرکت خود تغییر مکان دهد. این امر با تغییر زاویه تیغه گریدر میسر می شود. براي کارهاي عادي، شکل دادن به جاده و عملیات ترمیم و نگهداري جاده ها معمولا زاویه تیغه گریدر با امتداد عمود بر امتداد حرکت حدود 25 تا 30 درجه است.
2. شیب بندي هاي دقیق
براي شیب بندي هاي دقیق، باید تیغه را با زاویه کوچکی نسبت به امتداد قائم ثابت کرد و ارتفاع تیغه از سطح زمین باید طوري باشد که برآمدگی هاي کوچک را بریده و گودال ها را پر نماید. بدین منظور، همواره باید مقداري مواد خاکی در جلوي تیغه گریدر موجود باشد.

3. پخش کردن مواد خاکی
از گریدر می توان به منظور پخش کردن مواد خاکی در سطح زمین استفاده نمود. البته باید توجه داشت که ظرفیت گریدر در مورد این عمل بستگی به قدرت موتور و کشش ماشین و همچنین ارتفاع تیغه گریدر خواهد داشت. مواد خاکی که قرار است توسط گریدر پخش شود باید قبلاً حتی المقدور روي زمین پخش شده باشد تا ارتفاع توده خاکی خیلی زیاد نباشد.

4. کندن جوي
گریدر را می توان براي کندن جویهاي V شکل و ذوزنقه شکل بکار برد. عمق ماکزیمم اقتصادي جوي حدود 1  و عرض قاعده ی 1.5 متر می باشد. جوي هاي با ابعاد بیش از مقادیر فوق را بهتر است با استفاده از شیار کن یا انواع دیگر حفار اجرا نمود.

5. سایر موارد کاربرد
از گریدر می توان در بر ف روبی، تنظیم شانه هاي راه، مخلوط کردن مواد خاکی با دانه بندي هاي مختلف در روسازي آسفالتی راه هاي فرعی به طریق مخلوط کردن خاك و مواد قیري در محل، نگهداري رویه جاده هاي شنی و شیب بندي نیز استفاده نمود.

گریدر (1)

انواع گریدر

 1.  گریدر بدون موتور
 2. گریدر موتور دار

 

امروزه تنها گریدرهاي موتوردار تولید می شوند که از لحاظ اندازه خود به دو نوع تقسیم می شوند:

 1. گریدرهاي سبک
 2.  گریدرهاي سنگین

گریدر (2)

عملکرد ماشین گریدر در انواع خاك

هر چه جنس مواد خاکی و جنس سطح زمین کارگاه که گریدر با آنها درگیر می شود سخت تر باشد بازده گریدر کمتر شده و امکان کاربرد آن نیز تعدیل می یابد. در زیر بطور خلاصه قابلیت کار و بازده گریدر در انواع مختلف زمین و مصالح تشریح شده است:

 1.  گریدرها بدون هیچگونه اشکالی می توانند مواد خاکی سبک وزن را که عاري از ریشه هاي عمیق
  درخت ها و سنگ هاي درشت هستند، بدون احتیاج به ماشین آلات کمکی دیگر جابجا و پخش نمایند. بازده
  گریدر در این نوع زمین ها عالی است.
 2. مواد خاکی بویژه شن و ماسه براحتی توسط گریدر پخش و مخلوط می شود. بازده گریدر در کار با این
  نوع مصالح به حداکثر خود می رسد.
 3. ماسۀ خشک بعلت اینکه در جلوي تیغه گریدر تمایل به انباشته شدن دارد ، سبب جلوگیري از حرکت
  تیغه می گردد، بهمین جهت در مواقعی که راننده گریدر کام لا ماهر و آزموده نباشد استفاده از گریدر بدون
  اشکال نخواهد بود .
 4.  در زمین هاي سفت باید ابتدا با تیغه هاي خراشنده زمین را شخم زد، سپس ازگریدر استفاده نمود در این
  نوع زمین ها بازده گریدر متوسط است.
 5.  در زمین هاي آبدار کار با گریدرها بسیار محدود بوده و در بعضی موا رد غیر ممکن می گردد. زیرا با
  فرورفتن چرخهاي جلو در گل، گریدر از جنبش باز م ي ماند.

 

:اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *