ecliptic

ترانشه (Trench) چیست؟ پیدایش آن و نکاتی جامع در مورد آن

ترانشه چیست؟

ترانشه به فرورفتگی‌های مصنوعی یا طبیعی در سطح زمین گفته می‌شود که ژرفای آن‌ها از پهنایشان بیشتر و پهنای آن‌ها از درازایشان بسیار کمتر است.

نکات:

✅ ترانشه به وجود اختلاف ارتفاع زیاد در مقطع کوچک عرضی میگویند.

✅ در زمان خاکبرداری به دیوارهای قائم ترانشه و به دیوارهای افقی برم میگویند.

✅ از محل ترانشه های تند منحنی میزان گذر نمی کند و با محدوده مشخص می شوند. در جاهای که تراکم منحنی میزانها زیاد باشد نشان دهنده ترانشه طبیعی می باشد.

✅ هرگاه برای ایجاد بستر راه نیاز به حفاری از سطح طبیعی زمین با شیب مناسب باشد به قسمت حفاری شده ترانشه یا trench گویند.

✅ پله هایی که بین ترانشه ها ایجاد میشود را “برم” – Berm میگن که وقتی ارتفاع دیواره ترانشه از 8 متر بیشتر بشه برای حفظ پایداری شیروانی ترانشه اجرا میشود.

:اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *