یافته‌های کاوشگر افق‌های نو از پلوتون و قمرش شارون

دانشمندان ناسا با استفاده از داده های ارسالی به وسیله کاوشگر افق‌های نو (نیوهورایزنز) توانسته‌اند به یافته‌های جدیدی درباره ساختار

بیشتر بخوانید